Német szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tószegi Általános Iskola

NÉMET SZAKOS TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2017.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5091 Tószeg, Rákóczi út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szaknak megfelelő oktatás-nevelés általános iskola felső tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német-bármely tanári szak,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettségeket és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hiteles másolata

        alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (1) bekezdése, (2) bek. d) pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti)

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Józsefné intézményvezető nyújt, a 06/30/3379636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete címére történő megküldésével (5091 Tószeg, Rákóczi út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/103/167-133/201 , valamint a munkakör megnevezését: NÉMET SZAKOS TANÁR.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/103/167-133/201, valamint a munkakör megnevezését: NÉMET SZAKOS TANÁR.

        Elektronikus úton Varga Józsefné intézményvezető részére a toszeg.iskola.igazgato@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769967   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.