Személyügyi referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

42. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos személyügyi tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Releváns - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzési képesség,

        szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,

        jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség,

        precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,

        megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/103/41-80/2016 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/103/41-80/2016, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

        Elektronikus úton Paróczainé Hargitai Andrea részére a szolnokitk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751406   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.