Utazó gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

utazó gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Fehérhegy utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyógypedagógiai feladatkör keretében pszichológiai és logopédiai teendők ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pszichológus és logopédus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet , megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        szakmai önéletrajz és motivációs levél

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Szabolcs intézményvezető nyújt, a 06-27-594-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/133/417-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tankerülete címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/133/417-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: utazó gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Fábián Szabolcs intézményvezető részére a kkami.nmaros@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A feladatellátási helyek Szobi Tankerület intézményeiben.
3 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768699   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.