Angol-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.01.-2017.08.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv oktatása, valamint a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményeknóben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30:) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelvtanár, bármely szakos tanár,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        - Szakmai önéletrajz.

        - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

        - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggű kezeléséhez.

        - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ronta Róbert intézményvezető nyújt, a 06-30-621-2043; 06-73-480-063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetvári Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/020/199-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetvári Tankerülete címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. fszt. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/020/199-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Kalapáti Attila Ádám részére a adam.attila.kalapati@kilk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756444   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.