Vagyongazdálkodási-műszaki referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

Vagyongazdálkodási-műszaki referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 92. Műszaki fenntartási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szigetszentmiklósi Tankerülethez tartozó intézmények épület-üzemeltetéséhez és felújításához tartozó feladatok ellátása. A vagyonkezeléshez kapcsolódó beruházási munkákhoz szükséges költségvetési keretek tervezése, a szerződések szakmai előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Műszaki felsőoktatásban szerzett végzettség (előny: gépészmérnök, épületgépész, energetikai szakirány),

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Épületüzemeltetés területén szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt, a 06/24 795-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével ( Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási-műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-sziget Ipari Park park 1/A. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2016, valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási-műszaki referens.

        Elektronikus úton dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató részére a szigetszentmiklositk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A döntést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke saját hatáskörében hozza meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818444   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.