Munkavédelmi referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

Munkavédelmi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012.(III.7.) kormányrendelet 3. mellékletének 91. pontja alapján I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkavédelmi, munkabiztonsági szabályoknak, előírásoknak való megfelelés biztosítása. Munkabalesetek kivizsgálása. A Tankerület működési körébe tartozó intézményeknél a biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos ellenőrzése. Javító, megelőző tevékenységek meghatározása, intézkedési tervek, utasítások készítése, végrehajtásának ellenőrzése. Rendszeres és eseti oktatások előkészítése, megtartása. Beruházás szervezési és igazgatási feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Műszaki felsőoktatásban szerzett szakképesítés és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Mérnök biztonságtechnikai vagy energetikai szakon,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt, a 06/24 795-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével ( Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Munkavédelmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-sziget Ipari Park park 1/A. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190/2016, valamint a munkakör megnevezését: Munkavédelmi referens.

        Elektronikus úton dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató részére a szigetszentmiklositk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A döntést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke saját hatáskörében hozza meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818423   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.