Humánpolitikai referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete

Humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES idejéig –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari park 1/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

42/I. Foglalkoztatással kapcoslatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánpolitikai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 3.sz. melléklete szerinti képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások

        Felhasználói szintű levelező rendszerek, MS Office irodai alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Humánerőforrás menedzser,

        KIRA rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozst arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozati kötelezettség alá esik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miskolczi Mária nyújt, a 06/24 795-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 189/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-sziget Ipari Park park 1/A. 2 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 189/2016, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai referens.

        Elektronikus úton dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató részére a szigetszentmiklositk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke saját hatáskörében hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816711   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.