Tanulószobai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola

tanulószobai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2013 Pomáz, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanulószobai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pegagógus végzettség,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt 20§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Koppány Lászlóné intézményvezető nyújt, a 06-26/525-179 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/131/2-49/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanulószobai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/131/2-49/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanulószobai tanár.

        Elektronikus úton Nagy Koppány Lászlóné részére a igazgato@sashegyi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóval történő személyes elbeszélgetés után történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sashegyi.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742540   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.