Laboráns

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Garay János Gimnázium

laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A természettudományos kísérletek összeállítása, gyakorlat segítése, a tanórák anyagának előkészítése. Fenntartja a labor rendjét, megfelelően tárolja és karbantartja a kísérleti eszközöket és a vegyszereket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, főiskolai szintű képzésben biológus, laboratóriumi operátor vagy vegyész -fizikus, laboratóriumi operátor vagy egyetemi szintű szakokon diplomát szerzett biofizikus, biológus, fizikus, kémikus, fizikus-mérnök, klinikai kémikus, vegyész vagy 54 524 01 0100 3101 Okj sz. általános laboráns vagy 54524 01 0010 5401 OKJ sz. általános vegyipari laboratóriumi technikus vagy egyetemi szintű. a NAT "Ember a természetben" műveltségterület középiskolában történő tanítására jogosító végzettség, szakképzettség.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Cselekvőképesség.

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására. p

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann Józsefné intézményvezető nyújt, a 74/315-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/58-57/2016 , valamint a munkakör megnevezését: laboráns.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/58-57/2016, valamint a munkakör megnevezését: laboráns.

        Elektronikus úton Heilmann Józsefné intézményvezető részére a heilmanne@garayj.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.garayj.sulinet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768367   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.