Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hétvezér Általános Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01-2019.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó tagozatos tanulók nevelése, oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű ECDL vizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önállóság, elhivatottság, szakmai fegyelem, kapcsolatteremtő képesség, empátia, segítőkészség,

        Jó szintű kompetencia alapú oktatás ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végezttséget igazoló okiratok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3068-9-2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3068-9-2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

vagy

        Elektronikus úton Hétvezér Általános Iskola részére a hetvezer81@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Békési Fanni, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832022   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.