Pszichológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye

pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, József Attila utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakértői bizottsági tevékenység,nevelési tanácsadás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakvizsga, klinikai gyermek szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, vagy tanácsadó, szakpszichológus szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okirat másolata

        alkalmazás esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hargitai Enikő igazgató nyújt, a 25/462-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/2993-19/201 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/2993-19/201, valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati Szabályzatnak megfelelően

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824372   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.