Könyvtáros

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hétvezér Általános Iskola

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskolai könyvtár működtetése, vezetése. Könyvtári foglalkozások tartása. Nevelő-oktató munkát segítő munkakör.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtáros / könyvtáros tanító / könyvtáros tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Önállóság, elhivatottság, szakmai fegyelem, kapcsolatteremtő képesség, empátia, segítőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Gyakorlat a könyvtári nyilvántartások vezetésében,gyermekeknek szóló könyvtári foglalkozások tartása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén), szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. , Hétvezér Általános Iskola ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3068-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3068-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton Békési Fanni részére a hetvezer81@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Békési Fanni részére, Hétvezér Általános Iskola, , Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822331   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.