Kollégiumi nevelőtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kollégiumi foglalkozások tartása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint pedagógiai felügyelet és szervezés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kollégiumi nevelőtanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, játék- és szabadidőszervező, tanár, tanulási és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár, hittanár-nevelő tanár, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően, tanár,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okirat másolata

        alkalmazás esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (3 hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Kálmán nyújt, a 22/500-827 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3097-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3097-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

pályázat elemzés, személyes meghallgatás, kiválasztás, döntéshozatal

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822280   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.