Kémia-fizika szakos középiskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola

kémia-fizika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 1-től 2017. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 35 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

fizika és kémia tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fizika-kémia szakos középiskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rajnai István nyújt, a 25/510-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/10/322 , valamint a munkakör megnevezését: kémia-fizika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/10/322, valamint a munkakör megnevezését: kémia-fizika szakos középiskolai tanár.

vagy

        Elektronikus úton Rajnai István részére a posta@rosti.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Rajnai István, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768383   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.