Kollégiumi nevelőtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kollégiumi foglalkozások tartása, tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint pedagógiai felügyelet és szervezés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, kollégiumi nevelőtanár/gyógypedagógus/szociálpedagógus/játék- és szabadidő-szervező tanár/ tanulási és pályatanácsadó tanár/ tehetségfejlesztő tanár/hittanár-nevelő tanár/ a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelő végzettségű tanár,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, reál szakpár vagy idegen nyelv szakos, vagy készségtárgy szakos,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű pedagógus kompetenciák (8 féle),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/09/320 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5. I ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/09/320, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750066   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.