Szomatopedagógus vagy konduktor (utazó gyógypedagógus)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

szomatopedagógus vagy konduktor (utazó gyógypedagógus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6723 Szeged, Sólyom utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fejlesztések, egyéni- és kiscsoportos mozgásfejlesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 3. számú melléklet 18. pontja alapján meghatározott konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító), konduktor(óvodapedagógus), speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus és konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy 20. pontja alapján meghatározott, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        kizárólag szomatopedagógus vagy konduktor végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete címére történő megküldésével (6723 Szeged, Sólyom utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/062/7290-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szomatopedagógus vagy konduktor (utazó gyógypedagógus).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/062/7290-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szomatopedagógus vagy konduktor (utazó gyógypedagógus).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ellátási körzetébe tartozó nevelési-oktatási intézményekben történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818574   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.