Testnevelés-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sümegi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola

testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8330 Sümeg, Árpád út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanntárgyfelosztásban meghatározott testnevelés órák tartása az 5-8. évfolyamban, sportkör az emelt szintű testnevelési osztályokban felső tagozatban, diáksportköri edzések (elsősorban röplabda) tartása, pedagógiai munkához tartozó adminisztrációs feladatok ellátása, résztvétel a tantestület munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés-bármely szak,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Röplabda edzői,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bebesi Józsefné nyújt, a 87/550-282 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sümegi Tankerület címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Árpád u. 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/175/241-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sümegi Tankerület címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Deák Ferenc utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/175/241-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Egyed Irma részére a irma.egyed@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763418   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.