Testnevelés szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerülete Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerülete Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola

testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3933 Olaszliszka, Petőfi Sándor utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Testnevelés tanítása az általános iskola felső tagozatán.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény és a "Pedagógusok előmeneteli rendszeréről" és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Frikker Györgyné igazgató nyújt, a 47/358-019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerülete Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Petőfi Sándor utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/30-20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárospataki Tankerülete Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola címére történő megküldésével (3933 Olaszliszka, Petőfi S. utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/30-20/2016, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772244   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.