Matematika-fizika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola

Matematika-fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5726 Méhkerék, Kossuth utca 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és fizika tantárgyak oktatása nemzetiségi általános iskolában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú tanári végzettség, ,

        Román nyelvből középfokú "C" típusú általános nyelvvizsga

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának pályázattal összefüggő sokszorosításához, továbbításához harmadik személy részére

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benye Györgyné intézményvezető nyújt, a 06-66-277-717 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerület címére történő megküldésével (5726 Méhkerék, Kossuth utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/038/263-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika szakos tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerület címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/038/263-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika szakos tanár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818874   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.