Matematika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete Jobbágyi Fáy András Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jobbágyi Fáy András Általános Iskola

Matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3063 Jobbágyi, Iskola út 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy tanítása az 5-8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Matematika tanár,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2011. évi CXCIX tv. 39. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koppándi János intézményvezető nyújt, a 32/475-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete Jobbágyi Fáy András Általános Iskola címére történő megküldésével (3063 Jobbágyi, Iskola út 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/116/2748/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete Jobbágyi Fáy András Általános Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/116/2748/2016, valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815114   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.