1 fő logopédus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarján Megyeközponti Tankerülete Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézmény

1 fő logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62.§-a írja elő.
A tagintézmény illetékességi területén a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 3-4-7. számú fejezetekben megfogalmazott szakfeladatok ellátása, logopédiai szűrésfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetem, intézmény típusának megfelelő, jogszabály által előírt végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2011. évi CXCIX tv. 39. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        motivációs levél

        a szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata valamint a módszertani kiképzettséget igazoló tanúsítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Gáborné Takács Rita főigazgató nyújt, a 06-20/776-0905 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarján Megyeközponti Tankerülete Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Baglyasi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/116/2777-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarján Megyeközponti Tankerülete Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/116/2777-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő logopédus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815051   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.