Matematika-kémia szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Putnoki Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Serényi László Általános Iskola

matematika-kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02-2017.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3630 Putnok, Bajcsy.Zsilinszky út 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és kémia tantárgyak tanítása, egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-kémia szak,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget igazoló oklevél másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Putnoki Tankerülete címére történő megküldésével (3630 Putnok, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/ 050/1-128/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Putnoki Tankerülete címére történő megküldésével (3630 Putnok, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/ 050/1-128/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálásra a pályázat beérkezését követően személyes beszélgetés után kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831953   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.