Keramikus vagy szobrászművész és rajz és vizuális kultúra tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola)
Klik Pilisvörösvári Tankerülete

keramikus vagy szobrászművész és rajz és vizuális kultúra tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (tartós távollévő helyettesítéséig) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 16 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2096 Üröm, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

12 óra a művészeti iskola vizuális alkotó gyakorlat tantárgy oktatása és 4 óra az általános iskola vizuális kultúra tantárgy tanítása, egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, keramikus vagy szobrászművész és rajz és vizuális kultúra diplomával rendelkező pedagógus,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány és a Nyugdíjfolyósító Intézettől joviszonyokról szóló kimutatás (pozitív elbírálás esetén)

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Gitta igh. nyújt, a 06-70-200 9302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerülete címére történő megküldésével (József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészet 2096 Üröm, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/129/148-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: keramikus vagy szobrászművész és rajz és vizuális kultúra tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerülete címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/129/148-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: keramikus vagy szobrászművész és rajz és vizuális kultúra tanár.

vagy

        Elektronikus úton Kiss Tibor részére a klik.urom@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739723   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.