Pénzügyi referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Színház tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete 47. pont: gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

Pécsi Tankerülethez tartozó oktatási intézmények tekintetében a pénzügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Baranya megye közigazgatási határán belül működő területi szervek (tankerületek) gazdasági feladatellátása, támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) 44/2015. (IX.10.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        FORRÁS SQL rendszer ismerete

        Költségvetési szervnél szerzett gyakorlat

        Pénzügyi területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a Pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormánytisztviselő jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        a Pályázó szakamai gyakorlatát igazoló dokumentum(ok)

        nyilatkozat arról, hogy a Pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keinauff Kármen nyújt, a 0672/795-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/61-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/61-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822527   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.