Tagintézmény - vezető

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentlőrinci Tagintézménye

tagintézmény - vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.02 - 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pszichológus vagy gyógypedagógus vagy gyógytestnevelő tanár. Pszichológus szakképzettség esetén klinikai, pedagógiai (óvoda- és iskolapszichológiai) vagy tanácsadói szakvizsga. Gyógypedagógus esetén pedagógus szakvizsga. Gyógytestnevelő tanár esetén pedagógus szakvizsga.,

        Pedagógiai szakszolgálati pedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        Vezetői program

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel való közlés)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Hatósági igazolvány büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkő Vanda nyújt, a 06-72/336-989 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete címére történő megküldésével (7622 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/1885-2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény - vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/1885-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény - vezető.

        Személyesen: Surapka Borbála, Baranya megye, 2622 Pécs, Színház tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749994   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.