Angol-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Türr István Gimnázium és Kollégium

angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. január 1-től 2018. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol-bármely szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        iskolai végzettséget, szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Zsolt intézményvezető nyújt, a 89/324-394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/247-16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerülete címére történő megküldésével (8500 Pápa, Pálos tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/247-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Proszt Krisztina részére a krisztina.proszt@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765430   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.