Magyar nyelv és irodalom-angol szakos középiskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma

Magyar nyelv és irodalom-angol szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag 2020. 06. 30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középiskolában magyar nyelv- és irodalom-angol tantárgyak tanítása, tehetséggondozás, csoportos foglalkozás vezetése, az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar nyelv- és irodalom-angol szakos középiskolai tanár,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognárné Balogh Andrea nyújt, a 70/380-9148 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-56/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom-angol szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-56/2016, valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom-angol szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Bognárné Balogh Andrea részére a bbandrea25@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bognárné Balogh Andrea, Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818853   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.