Testnevelés-biológia vagy testnevelés-földrajz szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola

Testnevelés-biológia vagy testnevelés-földrajz szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolában testnevelés-biológia vagy testnevelés-földrajz tantárgyak tanítása, tehetséggondozás, csoportos foglalkozás vezetése, az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés-biológia vagy testnevelés-földrajz szakos általános iskolai tanár,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.személlyel közléséhez).

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Henczéné Borbás Márta nyújt, a 75/536-010,20/9373-141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-55/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés-biológia vagy testnevelés-földrajz szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-55/2016, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés-biológia vagy testnevelés-földrajz szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton Henczéné Borbás Márta részére a titkarsag@csapo-dsztgyorgy.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Henczéné Borbás Márta, Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818526   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.