Fuvolatanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola

fuvolatanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák F. utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fuvolatanítás, tehetséggondozás. Az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fuvolatanár szak,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) bekezdés valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Péter nyújt, a 75/830-260,20/203-0147 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-48/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Paksi Tankerülete címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/159/116-48/2016, valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.

        Elektronikus úton Simon Péter részére a pro.artis@paks.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Simon Péter, Tolna megye, 7030 Paks, Deák F. utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759238   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.