Iskolapszichológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában

iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény BTM-es, SNI-s és hátrányos helyzetű tanulóinak segítése, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológiai szakiránnyal,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél, szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető nyújt, a 06-34/361-155 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Havasi Márton utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-39/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-39/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://oroszlany.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a KLIK Oroszlányi Tankerületéhez is a laszlone.nemeth@klik.gov.hu címre

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824355   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.