Német nemzetiségi tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolában

német nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.15-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2852 Kecskéd, Vasút út 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A német nemzetiségi nyelv és népismeret oktatása 1-6. osztályig

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi tanító,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Karácsonyiné Handl Mária intézményvezető nyújt, a 0634/573-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolája címére történő megküldésével (2852 Kecskéd, Vasút út 100. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-38/2016 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Oroszlányi Tankerülete Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolája címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/109/67-38/2016, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító.

        Elektronikus úton Németh Lászlóné részére a laszlone.nemeth@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820285   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.