1 fő pszichológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye

1 fő pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kazinczy Ferenc utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mátészalkai Tagintézmény ellátási területén a pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet alapján gyermekek, tanulók esetén diagnosztikai vizsgálatok végzése (teljesítmény- és személyiségtesztek), szülővel első interjú, tanácsadás vagy gondozás (csoportos vagy egyéni formában), szakértői vélemények készítése, kapcsolattartás intézményekkel és pedagógusokkal, folyamatos szakmai megújulás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pszichológus, klinikai gyermek szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, klinikai és mentálhigiénés/felnőtt/szakpszichológus, óvoda-és iskola szakpszichológus

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, irodai alkalmaazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1) bekezdése, (2) bekezdés d) pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti)

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Piros Zsuzsanna (tagintézmény-vezető) nyújt, a 44/312-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út . 31/b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/4142-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/4142-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pszichológus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szabolcsmegyeszakszolgalat.webnode.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére.
A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő pszichológus munkakörre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772125   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.