1 fő tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola

1 fő tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.24-2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben tanítói és napközis nevelői feladatok ellátása, és a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító végzettség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás alatt

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Májer Zita intézményvezető nyújt, a 06-42/244-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/4071-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/4071-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        benedekiskola.sulinet.hu - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerület címére.
A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola 1 fő tanító munkakörre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751440   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.