Kémia-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykőrösi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola

kémia-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 6.

Pest megye, 2713 Csemő, Szent István út 32-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kémia tanárgy tanítása, tanulószobai ellátás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, kémia-bármely szakos tanári végzettség,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata

        erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának harmadik személlyel való közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykőrösi Tankerülete címére történő megküldésével (Csemői Ladányi Mihály Ált. Iskola, 2713 Csemő, Szent István út. 32-34 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146-18/2016/KLIK/128 , valamint a munkakör megnevezését: kémia-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykőrösi Tankerülete címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146-18/2016/KLIK/128, valamint a munkakör megnevezését: kémia-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Oszlánczi Ferenc intézményvezető részére a oszlanczi@ladanyi-csemo.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1)-(3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 25.

ID: 2736989   Megjelentetés dátuma: 2016.09.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.