Matematika/kémia vagy matematika/fizika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pándi Általános Iskola

Matematika/kémia vagy matematika/fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2214 Pánd, Fő út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika-kémia vagy matematika-fizika tantárgy oktatása pedagógiai program alapján, egyéb pedagógusi munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-kémia vagy matematika-fizika szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Hatósági erkölcsi bizonyítvány, Iskolai bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mocsári Csilla nyújt, a 29/630-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2214 Pánd, Fő 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR/274/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika/kémia vagy matematika/fizika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR/274/2016, valamint a munkakör megnevezését: Matematika/kémia vagy matematika/fizika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Mocsári Csilla részére a pandsuli@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Mocsári Csilla, Pest megye, 2214 Pánd, Fő út 17. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828160   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.