Rajz/matematika vagy rajz/ének vagy rajz/informatika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sülysápi Szent István Általános Iskola

Rajz/matematika vagy rajz/ének vagy rajz/informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Dózsa György út 110.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rajz-ének vagy informatika vagy matematika tantárgy oktatása pedagógiai program alapján, egyéb pedagógusi munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rajz/matematika, vagy rajz/ének vagy rajz/informatika szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Hatósági erkölcsi bizonyítvány, Iskolai bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecser György nyújt, a 29/435-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Dózsa György út 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR-269/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Rajz/matematika vagy rajz/ének vagy rajz/informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR-269/2016, valamint a munkakör megnevezését: Rajz/matematika vagy rajz/ének vagy rajz/informatika szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Kecser György részére a szentistvan.sulysap@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kecser György, Pest megye, 2241 Sülysáp, Dózsa György út 110. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813162   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.