Napközis nevelő

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Farmosi Általános Iskola

Napközis nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2765 Farmos, Szelei út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása pedagógiai program alapján, egyéb pedagógusi munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol vagy rajz- és vizuális kultúra speckollégium,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Hatósági erkölcsi bizonyítvány, Iskolai bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Ferenc nyújt, a 53/390018 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2765 Farmos, Szelei út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR-217/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Napközis nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 127/HR-217/2016, valamint a munkakör megnevezését: Napközis nevelő.

vagy

        Elektronikus úton Kollár Ferenc részére a altiskiroda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Kollár Ferenc, Pest megye, 2765 Farmos, Szelei út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 9.

ID: 2759174   Megjelentetés dátuma: 2016.10.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.