Tanító-könyvtár szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete-Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

tanító-könyvtár szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8749 Zalakaros, Liget utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanító-könyvtár szakos általános iskolai tanár feladatai: alsó tagozatos tanulók tanítása a helyi tanterv szerint, délutáni napközis feladatok ellátása, az iskolai könyvtárban könyvtárhasználati órák megtartása. Felső tagozaton: könyvtárbemutató foglalkozások tartása, könyvtárban tartott szaktárgyi órák segítése, olvasást népszerűsítő foglalkozások, rendezvények szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító-könyvtár szakos általános iskolai tanár szakképzettség valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grófné Csatos Andrea intézményvezető nyújt, a 06-30/936-2577 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete-Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Liget utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/242-22/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító-könyvtár szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete-Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/242-22/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító-könyvtár szakos általános iskolai tanár.

        Személyesen: Grófné Csatos Andrea intézményvezető, Zala megye, 8749 Zalakaros, Liget utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757456   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.