Fizika-technika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Monorierdei Fekete István Általános Iskola

fizika-technika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.02-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2213 Monorierdő, Szabadság utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörben megjelölt szakok általános iskolai oktatása. Egyéb, a pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fizika-bármely, technika-bármely tanári szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hanyecz Anita nyújt, a 06 30 425 4025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/126/331-24/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fizika-technika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth utca 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/126/331-24/2016, valamint a munkakör megnevezését: fizika-technika szakos tanár.

        Elektronikus úton Hanyecz Anita részére a jozsef.villand@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828826   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.