Magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4333 Nyírkáta, Hodászi utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 62.§-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 98.§ (14) bekezdésében foglalt feltételek megléte ( a nyelvvizsga kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt oklevél kiadásának feltételeit teljesítette és azt igazolni is tudja)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pedagógus végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll (2) bekezdés d.) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléshez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához(harmadik személlyel közléshez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Norbert, intézményvezető nyújt, a 06-30/637-26-09 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerület címére történő megküldésével (Mátészalka 4700, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/150/176-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerület címére történő megküldésével (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/150/176-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Pesti Béla László, tankerületi igazgató részére a pestiblaci@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa hiányos pályázati anyag benyújtása esetén is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768369   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.