Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Váli Vajda János Általános Iskola

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.15.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2473 Vál, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai nevelés oktatás, pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ének-zene műveltségterület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,

        fényképes, szakmai önéletrajz.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerülete címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Szent László utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/238-315/201 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Martonvásári Tankerülete címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Szent László utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/238-315/201, valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

vagy

        Elektronikus úton Gózonyné Szekeres Ildikó részére a ildiko.szekeres@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772107   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.