Testnevelés-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Marcali Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ladi János Általános Iskola

Testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8716 Mesztegnyő, Kossuth utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az adott szaktárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Testnevelés-bármely szakos tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Testnevelés-biológia szak,

        "B"-kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Szakmai önéletrajz,

        Motívációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Marcali Tankerület címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/140/143-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Marcali Tankerület címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/140/143-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés-bármely szakos tanár.

        Személyesen: Farkas László Nándorné, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 47-48-as ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes beszélgetést követően az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni 2 azonos szövegű és mellékletű példányban. A borítékra írják rá: "Pályázat- Ladi János Általános Iskola-testnevelés-bármely szakos tanári munkakör.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767396   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.