Angol-bármely szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerülete Tiszakürti Körzeti Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszakürti Körzeti Általános Iskola

Angol-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5471 Tiszakürt, Fő út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai angol-bármely szakos tanári feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Angol-bármely szakos általános iskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány /Kjt. 20. § (1) (2d) (2e) (5)/ másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Mária intézményvezető nyújt, a 06 56 318 002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerülete Tiszakürti Körzeti Általános Iskola címére történő megküldésével (5471 Tiszakürt, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/101/102-16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerülete Tiszakürti Körzeti Általános Iskola címére történő megküldésével (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/101/102-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezetővel történő személyes elbeszélgetést követően kerül sor a pályázat elbírálására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815049   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.