Gyógypedagógus (oligofrén)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Általános Iskola

gyógypedagógus (oligofrén)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas , Köztársaság utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Többi tanulóval együtt nem nevelhető, tanulásban akadályozottak sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása gyógypedagógiai intézményben 1-8. évfolyamon, továbbá pedagógus munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus (oligofrén),

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalainé Kupferschmidt Éva nyújt, a 06-77/422-249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/028/152-21/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (oligofrén).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/028/152-21/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (oligofrén).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskunhalasi Tankerület - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813001   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.