Óvodapedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.01 -től 2017.08.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelési, tehetséggondozási, közösségfejlesztési feladatainak ellátása, csoportfoglalkozások tartása, valamint egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztesné Csikós Gabriella - intézményvezető nyújt, a 76/461-426 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházai Tankerülete címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/027/580/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházai Tankerülete címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/027/580/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Zsámboki Anna tankerület igazgató részére a kiskunfelegyhazitk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745966   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.