Angol nyelvtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola 4-8. évfolyamon angol nyelv tanítása, továbbá pedagógus munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelvtanár,

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat személyes adatok pályázat kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törökné Novadovszki Nelli nyújt, a 06-76/850-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerülete címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/026/355/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerülete címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/026/355/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskőrösi Tankerület - 2016. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818873   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.