Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ászári Jászai Mari Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskolája

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.31-ig, legfeljebb 2017.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2882 Kerékteleki, Fő utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskola 1-4. évfolyamán tanórai és tanórán kívüli feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok magyar nyelvű másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lunkné Nyuli Márta intézményvezető nyújt, a 06/34/352-386, 06/70/334-9644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/396-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/396-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton Kovács Kálmánné részére a kovacsne.kik@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására, valamint arra, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázatot a megjelölt elbírálási határidő előtt lezárja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ászári Jászai Mari Általános Iskola honlapja: www.jaszaisuli.hu - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750045   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.