Matematikatanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola

matematikatanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2858 Császár, Iskola köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános iskola 5-8. évfolyamán a matematika oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-bármely szak,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, ének-zene vagy rajz második szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok magyar nyelvű másolata

        Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Csaba intézményvezető nyújt, a 06/34/376-166 vagy 06/70/9778-027 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/378-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematikatanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/378-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematikatanár.

        Elektronikus úton Kovács Kálmánné részére a kovacsne.kik@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola honlapja: www.csiskola.sulinet.hu - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő pályázó esetén a pályázatot a megjelölt elbírálási határidő előtt lezárja. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739685   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.