Iskolapszichológus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

iskolapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Vásártér utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolapszichológusi feladatok ellátása, a pedagógusok nevelőmunkájának hatékony segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus és tanári szak vagy pszichológus iskolapszichológiai szakiránnyal,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok magyar nyelvű másolata

        Sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Melinda tagintézmény-vezető nyújt, a 06/30/437-5558 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/377-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kisbéri Tankerülete címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/107/377-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.

        Elektronikus úton Kovács Kálmánné részére a kovacsne.kik@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Petőfi Sándor Általános Iskola honlapja: http://petofikisber.sulinet.hu - 2016. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735521   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.