Üzemeltetési referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete
Kecskeméti Tankerület

üzemeltetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

92. műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A tankerület fenntartásában és működtetésében lévő ingatlanok folyamatos üzemeltetési, műszaki és karbantartási ellenőrzése, építőipari beruházások koordinálása, beruházási igények összesítése, adatbázisok kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vagyongazdálkodási és műszaki feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatok - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettség, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési referens.

        Elektronikus úton a Kecskeméti Tankerület részére a kecskemetitk@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról, a meghallgatásokat követően döntés. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765413   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.